Keuze uit de toespraken

  1. ‘Dromend naar de wereld kijken’

Maarten’s drie laatste toespraken


De Groenendaal-oefenzaal in Conferentieoord Mennorode te Elspeet, waar Maarten’s laatste sessies plaatsvonden.

Maartens laatste toespraken omvatten eigenlijk alles wat wij al die jaren bij hem konden beluisteren. Zijn woorden hebben de zachtheid van een mens die geen enkele eis stelt aan het leven, ook niet aan jou – waardoor ze heel gemakkelijk bij je binnenkomen, als de fluistering van een geliefde. Hij spreekt vanuit zijn persoonlijke ervaring, vanuit zijn bewogenheid met ons en vanuit een leven lang mediteren – “een zeepbel,” zei hij, ons shockerend. Maar de volgende dag legt hij  het gelukkig  uit.


2. ‘Blijf luisteren, het verhaal gaat verder…’

Drie bijzondere voorvallen tijdens sessies

“Heel lang geleden, toen de grote verteller nog droomde en alles uit zichzelf gebeurde, schrok hij van het lijden dat hij zag. Hij besloot degenen die moesten lijden van een inzicht te voorzien, dat hen duidelijk zou maken waarom ze het moesten ondergaan. En ook hoe zij, nog langer geleden, hetgeen ze nu als lijden ervoeren zelf hadden gewild, opdat de grote voorzegging die alles op aarde en onder de hemel omvatte, zou kunnen worden vervuld.”

Zo begint het verhaal waarmee Imah, de oude vertelster, Maarten troost als zijn lievelingsboom wordt gekapt en hij als klein jongetje geconfronteerd wordt met dood en vergankelijkheid. Het verhaal gaat over het leven en lijden van de mens in het grote geheel van de schepping, en vertelt ook dat de mens een inzicht geschonken is die hem kan verlossen uit zijn onbewustheid.
Imah, vrouw van een Dalang – een Javaanse schimmenspeler – vertelt Maarten van z’n derde tot en met z’n zevende jaar de Indonesische versie van het hindoe-epos de Mahabharata, iedere avond voor het slapen gaan, waarmee hij ingewijd wordt in de mythische beleving van het leven.

Daarmee is de basis gelegd voor een leven dat in het teken zal staan van het grote Verhaal, “dat oneindige Verhaal dat altijd doorgaat en dat door ieder die het vertelt vergroot en vernieuwd wordt, omdat je je eigen verhaal aan dat hele grote Verhaal toevoegt.”

3. Wat voor komt te liggen

Drie wisselende toespraken

Het vertrekpunt bij deze rubriek is: kan het inzicht dat de toespraak geeft, je dichter bij de essentie brengen waar Maarten altijd over sprak – zodat de vonk overslaat. Zoals hij het verwoordde aan het begin van zijn toespraak De val uit het lichtend weefsel:
‘Ik wilde proberen om jullie deel te laten hebben aan iets wat zich telkens in mijn leven in meer of minder versluierde vorm heeft voorgedaan, maar wat in de loop van mijn leven geleidelijk aan duidelijker is geworden. En wat misschien een hulp is om te beseffen hoe dat leven dat wij leven, ingebed is in een veel groter gebeuren dan we normaal waarnemen.’

< Sitemap Tao-zen