Zoals je een kopje oppakt, zo is je leven

Weekend oktober 1996 | Zondag IZoals je leeftreageer je voortdurendop wat om je heen gebeurt.En zonder dat je het weetheb je normen in jezelfover wat er gebeurt,je bent het er mee eensof niet mee eens.Dat gaat eindeloos door,zo is je leven.We vinden het allemaal heel normaaldat we zo doen.Je vergeet alleen één mens daarbij…en dat … Meer lezen over Zoals je een kopje oppakt, zo is je leven