Amsterdam

Tao-zen oefenen

 

SEIZOEN 2016-2017       beschikbaarheid

“Durf jezelf uit te dagen,
de tijdloze werkelijkheid wacht op je antwoord.
Altijd al, maar nu zeker.”

Maarten Houtman, februari 2008

Van september t/m juni komt er elke maand een groep bijeen in de Kanzeon van het Zen Centrum Amsterdam op de Binnenkant 39. De groep brengt zonder leiding het idee van de tao-zen meditatie, zoals die is geďntroduceerd door Maarten Houtman, in de praktijk.

Tao-zen is een meditatievorm die het stille zitten, de toespraak van de leraar en de uitwisseling in een gesprek combineert met lichaams-, adem- en energieoefeningen.

Nu de leraar, Maarten Houtman, zich in 2008 heeft teruggetrokken wordt het stille zitten begeleid door een lid van de groep. Ook de toespraken worden afwisselend door leden van de groep verzorgd. De lichaams-, adem- en energieoefeningen komen voor rekening van ervaren groepsleden. Jan Dubben, Herma Wiers en Rien Heukelom, die ruim 30 jaar leerling van Maarten Houtman zijn geweest, houden de gang in de verschillende onderdelen van de bijeenkomsten.

Het doel van de bijeenkomsten is je aandachtig te maken voor alles wat er op dit moment in en om je heen gebeurt, zonder er enig oordeel over te hebben.

Als je belangstelling hebt voor deze groep, neem dan contact op met Rien Heukelom. Indien je niet bekend met het zitten in meditatie of met de loopmeditatie, dan kan hij je verwijzen naar één van de leden van de groep. Hij of zij kan je dan ook vertellen hoe het er tijdens een bijeenkomst aan toegaat. Vervolgens kun je één bijeenkomst kosteloos bijwonen. Vanwege de beschikbare ruimte is het aantal leden van de groep beperkt tot 24.

De data van“Tao-zen oefenen” op de Binnenkant 39 zijn:
in 2016: 3 september; 1 oktober; 5 november; 3 december
in 2017: 7 januari; 4 februari; 4 maart; 1 april; 6 mei; 3 juni

De indeling van de bijeenkomst is:

11:00 – 12:15 zitten – kin-hin (d.i. loop-meditatie) – zitten 12:15 – 12:45 inleiding en groepsgesprek
12:45 – 13:15 pauze
13:15 – 15:00 lichaamsbewustmakings-oefeningen – afgesloten met zitten

De kosten zijn: €95,- voor tien bijeenkomsten.

Contactpersoon: Rien Heukelom
telefoon: 020-6341955
e-mail: r.heukelom@kpnplanet.nl

Locatie: Zen Centrum Amsterdam, Binnenkant 39, Amsterdam.

 
 

Aantal beschikbare plaatsen

Weeper 01-09-2016k 6

Seizoen 2016/2017

0 plaatsen vrij