Amsterdam

De Tao van het woord

 
      beschikbaarheid


De groep de tao van het woord gaat in september 2016 zijn 6de jaar in. In deze groep worden teksten uit de “Tao te ching”, de “Zhuangzi” en de “Liezi” besproken.
De bedoeling is om te zien of deze teksten in de eigen ervaring gestalte hebben gekregen; hoe waar zijn deze teksten voor jou?

Later kunnen verwante teksten uit de westerse traditie aan bod komen, zoals die van Epicures, Meester Eckhart of Montaigne.
Ook moderne meesters als Krishnamurti en Maarten Houtman zullen (via een DVD of in tekst) in de groep langs komen.

Op dit moment is de groep met één van de oudste geschriften uit de taoïstische canon bezig: de “Tao te ching”. Na elke bijeenkomst wordt willekeurig een ander hoofdstuk voor de volgende sessie gekozen.

De bijeenkomsten vinden over het algemeen plaats op elke derde maandag van de maand van 20:00 – 21:45 uur op Bankwerkerij 32 in Amsterdam. Zij beginnen en eindigen met 20 minuten in stilte zitten. Deelname aan de groep is gratis.

Concreet zijn de data voor seizoen 2016-2017:
2016: 19/9, 17/10, 21/11 en 19/12
2017: 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5 en 19/6

Als je belangstelling hebt voor deze groep neem dan contact op met
Rien Heukelom
tel: 020-6341955

e-mail: r.heukelom@kpnplanet.nl

 

 
 

De Tao van het woord

Aantal beschikbare plaatsen per 1-09-2016

Seizoen 2016/2017

2 plaatsen vrij